Den 6 augusti är minnesdagen av atombombningen av Hiroshima 1945. Ända sedan man upptäckte att atomer kunde klyvas har kunskap kring detta censurerats. Det gäller också kärnkraftskatastrofen i Fukushima. Men i serier och manga har man kunnat diskutera fritt. Läs min understreckare i Svenska Dagbladet: Manga sätter kärnkraften under lupp här

 

Den 11 mars 2013 var det två år sedan trippelkatastrofen med den stora jordbävningen, tsunamin och kärnkraftsolyckan i FukushimaHur har det gått med uppröjningen i kärnkraftverket? Vad tycker japanerna om kärnkraft idag? Kommer kärnkraften att avskaffas i Japan?

Under Hiroshima & Fukushima finner du länkar till flera artiklar som jag har skrivit om kärnkraften i Japan, bland annat understreckaren Fukushima ändrade Japans syn på sig själv och under English/Hiroshima Citizens' Peace Declaration 2012 där undertecknarna knyter samman motståndet mot kärnvapen med motståndet mot kärnkraft. 

 
stäng