visar: arkiv för april 2015

måndag 27 april

Japan inte mot kärnvapen

Idag inleds Översynskonferensen för Ickespridningsavtalet i New York. Konferensen hålls vart femte år. Målet är att skapa en kärnvapenfri värld. Det kan tyckas hopplöst, speciellt med tanke på att Rysslands president Vladimir Putin nu gjort det länge otänkbara: börjat tala lättvindigt om att använda kärnvapen.

Ett mer hoppfullt tecken är att förhandlingarna som ska hindra Iran att ta fram egna kärnvapen har gått framåt.

Men för de enda människor som verkligen vet vad kärnvapen får för följder om de används, överlevarna av atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki den 6 och 9 augusti 1945, är det sorgligaste att deras egen regering inte arbetar för att kärnvapen ska göras olagliga.

Orsaken är att Japan ända sedan kapitulationen i andra världskriget 1945 haft ett symbiotiskt förhållande till USA, speciellt vad gäller försvar. Japan befinner sig under det amerikanska så kallade kärnvapenparaplyet. Det betyder att USA skyddar Japan vid ett eventuellt kärnvapenkrig. USA har omkring 50 000 man stationerade på baser i Japan. Säkerhetsfördraget som reglerar de två ländernas militära samarbete utvidgas dessutom just nu så att USA ska hjälpa Japan att försvara öar som Senkaku, som också Kina anser vara sina.

Mer än 30 överlevare från Hiroshima och Nagasaki har rest till New York och Översynskonferensen för att berätta om vad kärnvapen verkligen innebär. I sjuttio år nu har de försökt få världen att förstå. Än har deras outtröttliga arbete inte gett något synbart resultat. Det finns omkring 20 000 kärnvapenladdningar i världen.

 

Permalänk

onsdag 15 april

Modig domare stoppar kärnkraft

En domare vid en lokal domstol i västra Japan, Hideaki Higuchi, har blivit hjälte bland antikärnkraftsaktivister. I ett domslut på torsdagen förbjöd han det stora kraftbolaget Kansai Electric att starta några av sina 13 reaktorer i Takahama på Japans västkust – trots att de klarat de strängare säkerhetsregler som infördes för två år sedan. Sedan dess har kraftindustrin arbetat intensivt på att uppfylla kraven. De sägs officiellt vara världens strängaste. 

Men domare Higuchi, och många andra, anser att de nya reglerna som bland annat rör hur stora jordbävningar och tsunami ett kärnkraftverk ska kunna klara är otillräckliga:

”Det är omöjligt att säga att en jordbävning av en styrka som överstiger säkerhetsgränsen inte kommer att inträffa. Det är bara optimistiskt.”

Higuchi är den enda domare i Japan som har förkastat de nya säkerhetsgränserna. Saken fördes till rätta av boende i närheten av Takahama.

I ett annat domslut stoppade han kärnkraftverket i Oi. Det hade dock inte uppfyllt alla nya säkerhetskrav. Dessutom ligger det på en plats som med största säkerhet kommer att drabbas av jordbävning.

Higuchi hyllas nu som mycket modig, men typiskt nog understryks det i rapporter om hans domar att han inte hör till juristeliten. Han är alltså en outsider på en låg position i domarhierarkin. Det är kanske också det som gör hans mod möjligt.

Kansai Electric kommer att överklaga domen. Men de juridiska kvarnarna mal mycket långsamt i Japan. Även om man hade fått klartecken, skulle starten av Takahama inte kunnat ske förrän tidigast i slutet av detta år. Nu kommer det att dröja ännu längre.

Alla Japans 48 kärnkraftreaktorer står stilla sedan katastrofen i Fukushima för mer än fyra år sedan. Energibehovet täcks av ökad import av olja och gas och i viss mån satsningar på miljövänliga energikällor.

Inom regeringen mottogs inte domen med glädje. Japans premiärminister Shinzo Abe beslutade omedelbart efter sitt makttillträde 2012 att ändra på den tidigare regeringens politik att börja avveckla kärnkraften. Istället väntas han och hans parti, LDP, fortsätta satsa på kärnkraft – om inte domare som Higuchi förhindrar, eller åtminstone lyckas förhala det.

Permalänk

onsdag 1 april

Matahara blir olagligt

Arbetsministeriet i Tokyo meddelade igår att matahara – mobbning av gravida på jobbet – ska bli olagligt. Det ska ses som en brott mot lagen om jämställdhet på arbetsmarknaden.

Straffen blir inte särskilt betungande: en skrapa från ministeriet för företaget och i värsta fall offentlig uthängning, alltså inga böter eller ens ursäkt till kvinnorna som drabbats.

Många kvinnor anser att sådan mobbning, som inkluderar utfrysning och förlust av ställning på arbetsplatsen, vore mycket viktigare att ta tag i än frågor som jämställdhet på chefspositioner - regeringens satsning - eftersom det gäller många fler kvinnor.

De har dock, kanske överraskande, fått stöd i sin kamp från Högsta domstolen i åtminstone ett fall där en kvinna som utsatts för matahara nyligen tilldömdes ett skadestånd. (Se Japannytt 2015-03-29)

Permalänk

 
stäng